sk en
RDA Športovo strelecký klub

SNC - SLOVAK NATIONAL CHAMPIONSHIP

11.10. 2015 sa uskutočnila v priestoroch našej strelnice súťaž v streľbe z pištole.

Bankové spojenie: 2949457081/1100
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4945 7081, SWIFT CODE ( BIC ) : TATRSKBX
IČO: 42280281, DIČ: 2023794267
Logo RDA