Nachádzate sa: Úvod
Telefón: +421 910 904 452
sk en
RDA Športovo strelecký klub

2% Dane Strelnica Čachtice Strelnica Drapliak
STRELNICA ČACHTICE            STRELNICA DRAPLIAK    

ÚVOD

RDA - Športovo strelecký klub bol založený ako nezisková organizácia v roku 2013 za účelom združenia rekreačných a športových strelcov, a poriadania a zúčastnovania sa športových akcií. Taktiež má členov, ktorí sú členmi Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby (SADS) a zúčastnujú sa medzinárodných sútažiach podľa pravidiel IPSC.

RDA-ŠSK je blízko naviazaná na firmu RDA s.r.o., ktorá sa zaoberá výcvikom a poskytovaním výcvikového priestoru Drapliak a Strelnice Kameňolom Čachtice. RDAcademy pôsobí na trhu od roku 2007. Disponuje nielen odborným, ale aj systematickým, rokmi vytváraným materiálovo-technickým zázemím. Zákazníkom poskytuje vzdelávacie aktivity, výzbroj, výstroj, a taktiež strelecké a výcvikové priestory na medzinárodnej úrovni.

Predseda klubu: Jozef Didy
Administrátor klubu: Dušan Kubica

Telefón: +421 910 904 452 (Dušan Kubica, potvrdenia + agenda klubu
Telefón: +421 948 367 506 (Dominik Gono - platby cash, prenájom)
Email: klub@rda.sk
RDA-Športovo-Strelecký Klub
Banská 6301
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Bankové spojenie: 2949457081/1100
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4945 7081, SWIFT CODE ( BIC ) : TATRSKBX
IČO: 42280281, DIČ: 2023794267
Logo RDA