Telefón: +421 910 904 452
sk en
RDA Športovo strelecký klub

Súťaž v streľbe z odstreľovacích pušiek, pištole a útočnej pušky, Čachtice - 4.4.2015

Bankové spojenie: 2949457081/1100
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4945 7081, SWIFT CODE ( BIC ) : TATRSKBX
IČO: 42280281, DIČ: 2023794267
Logo RDA