sk en
RDA Športovo strelecký klub

Strelnica otvorená pre členov klubu aj v STREDU (podľa rozpisu)...

Bankové spojenie: 2949457081/1100
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4945 7081, SWIFT CODE ( BIC ) : TATRSKBX
IČO: 42280281, DIČ: 2023794267
Logo RDA