sk en
RDA Športovo strelecký klub

RDA RIFLE MATCH 2016 - SNC 2016 RIFLE

11.-12.06. 2016 sa uskutočnia na oboch našich strelniciach majstrovstvá Slovenska v dynamickej streľbe z pušky.

Bankové spojenie: 2949457081/1100
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4945 7081, SWIFT CODE ( BIC ) : TATRSKBX
IČO: 42280281, DIČ: 2023794267
Logo RDA